FAQs

Del combustible se’n fa càrrec el client. S’ha de retornar al mateix nivell que estava quan es fa fer l’entrega.

En el cas de malmetre la xapa o la pintura o qualsevol dels accessoris del vehicle, excepte quan no sigui culpa del client ni dels seus acompanyants de manera demostrable, així com la reparació d’una roda punxada durant el període de contracte.

Doncs en aquest cas, s’arribarà a un acord amb l’empresa i acordar trobar-se al llarg del dissabte pel matí per tal de fer l’entrega de la clau i així poder recollir el cotxe el diumenge, que estarà situat fora de l’establiment.

Sí, excepte amb American Express o Diners Club.

Per seguretat, l’empresa farà un bloqueig de 200 euros d’una targeta de crèdit, els quals seran desbloquejats automàticament quan es retorni el cotxe, sempre que estigui tot correcte.

No, només caldrà que truqui a l’oficina i fer-nos saber la duració de la pròrroga.

En cas d’accident durant el període de lloguer, recomanem trucar en tot cas a la Policia Local del municipi en el que ens trobem o al telèfon d’emergències 112 perquè ens donin suport a l’hora de realitzar les gestions. En cap cas podrà conduir el cotxe una persona que no figuri en el contracte.

Sí, però en aquest cas, s’haurà de contractar una assistència internacional de manera obligatòria que té un cost de 10€ al dia.